Reserveren

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN STAANPLAATS

 1. Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar.
 2. Een reservering is voor één familie en voor één plaats.
 3. Als er in de door u gewenste periode plaats is wordt er een voorlopige reservering gemaakt en ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.
 4. Uw reservering wordt definitief bevestigd op het ogenblik dat uw aanbetaling door ons wordt ontvangen. De aanbetaling bedraagt circa 50% van het totale reserveringsbedrag. Indien wij uw aanbetaling niet binnen 14 dagen na verzending van onze voorlopige schriftelijke bevestiging ontvangen hebben, hebben wij het recht de reservering ongedaan te maken.
 5. Het restantbedrag voor de staanplaats wordt op de camping voldaan.
 6. In geval van schriftelijke annulering 6 weken of langer voor het geplande tijdstip van aankomst, wordt 50% van de betaalde bedragen, exclusief 10 euro administratiekosten, ingehouden als annuleringskosten, terugbetaald. Bij annulering korter dan 6 weken voor de geplande aankomst zullen alle betaalde bedragen door ons ingehouden worden.
 7. Een latere aankomstdatum of een vroegtijdige vertrekdatum anders dan in de reserveringsbevestiging geeft geen recht op enige vorm van restitutie of korting.
 8. Aankomst tussen 15.00 uur en 21.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
 9. In geval van verlate aankomst dient u de camping schriftelijk te berichten. Wij behouden ons het recht voor om de volgende dag 14.00 uur over de gereserveerde plaats te beschikken indien geen bericht is ontvangen, zonder gehouden te zijn aan enige vorm van restitutie of schadeloosstelling.
 10. De camping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij de huurder en/of zijn gezelschap betrokken zijn tijdens hun verblijf.
 11. Bermuda's worden in het zwembad toegestaan met de uitdrukkelijke vermelding dat deze bermuda uitsluitend gebruikt wordt voor het zwemmen en niet gedragen is (bij activiteiten) buiten het zwembad. Het dragen van ondergoed onder een zwembermuda is eveneens niet toegestaan. I.v.m. hygiëneaspecten is de naleving vanuit de Franse wetgeving streng.
 12. De kampeerder en degenen deel uitmakende van zijn gezelschap dienen zich volledig te houden aan het kampeerreglement. De directie heeft het recht om een of meerdere personen van het gezelschap bij ernstige misdragingen de toegang tot de camping te ontzeggen. De huurder kan onder deze omstandigheden geen compensatie claimen.


  ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR VERHUURACCOMMODATIES (STACARAVAN, CHALET, BLOKHUT, INGERICHTE TENT)*

  1 t/m 4 en 6 t/m12 zie bovenstaand "Algemene voorwaarden voor een staanplaats". Voor "kampeerder" dient "huurder" gelezen te worden.

  5. Indien uw reservering voor een accommodatie op de camping het hoogseizoen betreft dient u het resterende bedrag te betalen ten laatste 3 weken voor uw aankomst. Indien wij dit bedrag nog niet ontvangen hebben, hebben wij het recht de reservering ongedaan te maken"

 13. Reserveringen in het hoogseizoen worden uitsluitend geaccepteerd voor het minimum van een volle week. De week start zondag om 15.00 uur en eindigt op zondag om 10.00 uur.
 14. U dient de huuraccommodatie schoon achter te laten. Eventuele schoonmaakkosten en/of kosten voor beschadigingen of breuk komen ten laste van de huurder en worden van de borg afgetrokken (100 euro te betalen bij aankomst op de camping).
 15. Roken en huisdieren zijn verboden in de verhuuraccommodatie.
 16. De kosten van water, gas en elektra zijn inclusief.
 17. De verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, diefstal of enige andere vorm van schade geleden door de huurder en/of zijn gezelschap gedurende hun verblijf.
 18. De huurder is gehouden aan het kampreglement van de camping alsmede aan onze algemene voorwaarden. In geval van misdraging, behouden wij ons het recht voor om de huurder of één dan wel meerdere leden van zijn gezelschap de toegang tot de camping te ontzeggen. De huurder kan onder deze omstandigheden geen compensatie claimen.